Gif op groente en fruit

Weet Wat Je Eet Hoeveel gif zit er nog op ons groente en fruit dat we kopen bij de supermarkt? In 2008 in ieder geval minder dan in 2007 dus dat is positief. Aan de andere kant worden er nog steeds wetsovertredingen geconstateerd en ook nog steeds overtredingen die leiden tot acuut gezondheidsrisico voor ongeboren baby’s en kinderen.

Er komt ook zeker een praktisch blog aan met tips over welke groente en welk fruit je het beste biologisch kunt kopen en welke ook in de niet-biologische variant veilig zijn. Eerst nu een blog over de achtergronden want die zijn best shockerend.

Wil de overheid dat burgers niet weten waar gif op zit?

De overheid test al jaren op resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Deze gegevens werden tot een paar jaar geleden helemaal niet openbaar gemaakt.

Inmiddels zijn door de inspanningen van Milieudefensie, Natuur en Milieu en Goede Waar & Co met behulp van een groep burgers deze gegevens wel te vinden via Weet Wat je Eet.

Helaas is de wijze van openbaarmaken door de overheid heel onduidelijk en onoverzichtelijk. Kijk maar eens op de pagina van de Voedsel en Waren autoriteit over bestrijdingsmiddelen waar je de info (dus niet) kunt vinden. Overschrijdingen van gezondheidsnormen worden niet genoemd en overschrijding van wettelijke normen worden alleen genoemd als er meer dan 50% overschrijding is. Waarom?

Wettelijk mag meer dan dat gezond is (zeker voor kinderen)

280414 Kind appel De wettelijke norm, de MRL (Maximale Residue Limiet), staat voor de hoeveelheid gif die maximaal aangetroffen mag worden op een product.

Door de Wereld Gezondheidsorganisatie is de acute gezondheidsnorm vastgesteld. De ARfD (Acute Referentie Dosis), is de maximale dosis per kilo lichaamsgewicht die je als mens per dag mag binnenkrijgen. Als deze norm overschreden wordt, is de kans op gezondheidsschade aanwezig.

Kinderen lopen hierbij een een groter risico. Ze zijn gevoeliger voor de meeste chemicaliën, kinderen eten en drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht meer dan volwassenen en hebben vaak een eenzijdiger voedingspatroon (‘ik lust alleen maar appels en bananen…” bijvoorbeeld).

De wettelijke normen zijn een stuk minder streng dan de acute gezondheidsnormen en dat is zorgwekkend. Als je toch weet dat iets ongezond is, dan verbied je dat toch?

Handel belangrijker dan overschrijding gezondheidsnormen

De organisaties achter Weet Wat Je Eet hebben in februari 2008 een brief gestuurd naar de Minister van Volksgezondheid de heer Klink over de overschrijding van de gezondheidsnormen.

In de tweede brief die ze gestuurd hebben, staat ook een deel van de reactie van het Ministerie van Volksgezondheid. Er wordt niets gedaan aan de overschrijdingen. Er wordt erkend dat het bekend is dat het gebeurt maar dit leidt volgens het Ministerie niet tot onaanvaardbare risico’s. De reden om er niets aan te doen is dat  “hierdoor handelsbelemmeringen ontstaan tussen de EU-lidstaten” en “het ook zou resulteren in onduidelijkheid bij telers en handelaren”.

Gezondheidsschade bij jouw kind door het eten van druiven?

Voor mij is dit onbegrijpelijk! Het klopt dat het aantal geteste producten met acuut gezondheidsrisico voor kinderen onder de vijf jaar in de afgelopen drie jaar misschien niet zo hoog is (85 geteste producten).

Maar ten eerste wordt niet alles getest en zijn het er dus in de praktijk veel meer en ten tweede: het zal jouw kind maar zijn wat gezondheidsschade oploopt door een tros druiven!

Praktische adviezen

Je kunt zelf controleren welke fruit- of groentesoort schoon is. Afgelopen week hebben Milieudefensie, Natuur & Milieu en Goede Waar & Co de resultaten uit 2008 bekend gemaakt. Per fruitsoort  en groentesoort en per supermarkt kun je de resultaten bekijken. Deze informatie komt voort uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit en is te vinden op de website van Weet Wat Je Eet.

Meer wetenschappelijke inzichten

Inkrimping bestrijdingsmiddelengebruik voor gezonder leven

Reacties (3) -

 • Juut

  Juut

  18-7-2009 23:41:03 | Reply

  Goed stuk, goed om aandacht aan te besteden. Wat ik echter mis is het volgende. Wat zijn die gezondheidsrisico's en hoe weten we zo zeker dat er gezondheidsrisico's zijn? Begrijp met niet verkeerd, ik eet het liefst gifvrij en dus biologisch. Maar toevallig ken ik iemand die onderzoek doet naar de hoeveelheid gif in groenten en fruit. Zij vertelt mij altijd dat er pas gezondheidsrisico is ver boven de wettelijk toegestane hoeveelheid. En dat je met het wassen van groente en fruit niets aan het gif doet, het heeft geen zin want het zit niet alleen op de schil. Lijkt me dus leuk als je eens uitzoekt hoe dat nou zit met dat gezondheidsrisico. Wat houdt het in en klopt het wel dat er al onder de wettelijk toegestande hoeveelheid gezondheidsrisico is?

 • Manon Gagic

  Manon Gagic

  19-7-2009 09:46:03 | Reply

  Hoi! Er zijn twee normen, de wettelijke norm en de acute gezondheidsrisiconorm. De acute gezondheidsrisiconorm ligt regelmatig onder de wettelijke norm wat dus betekent dat als de gezondheidsnorm overschreden is dat de wettelijke norm niet per se overschreden hoeft te zijn. In Nederland zijn er in de afgelopen drie jaar 85 gevallen van acuut gezondheidsrisico gemeten. Circa 60 daarvan bleven onder de wettelijke norm en konden daarom niet uit de handel gehaald worden. Deze pagina van de site Weet Wat je Eet zegt meer over het feit dat de http://www.weetwatjeeet.nl/index.php/wat-is-het-probleem/normen-onvoldoende wettelijke normen onvoldoende bescherming bieden.

          Als voorbeeld in het persbericht ( http://www.weetwatjeeet.nl/index.php/component/content/article/1-persberichten/24-gezondheidsnormen-gif-in-groente-en-fruit-nog-steeds-overschreden )wordt ook nog genoemd: "Door deze lacune in de wet kon de VWA bijvoorbeeld één tros Turkse druiven met maar liefst 21 verschillende gifsoorten niet uit de handel nemen. De gifcocktail op deze druiven bevatte hormoonverstorende, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen. De WHO-gezondheidsnorm voor het zeer giftige procymidon werd flink overschreden."

          In deze brief http://www.weetwatjeeet.nl/images/stories/downloads/080204_brief_LNV_en_VWS1.pdf zie je op pagina 3 een tabel. Uit die tabel kun je bijvoorbeeld aflezen op de eerste regel dat er op een kilo appels een residu van 1,10 is aangetroffen van Carbendazim. De wettelijke norm (kolom MRL) staat op 2 en dat betekent dat de MRL slechts voor 55% gevuld is (kolom % MRL). De acute gezondheidsnorm (kolom ARfD) staat op 0,02 per kg lichaamsgewicht. Om dan te berekenen hoeveel % vand e ARfD wordt opgevuld wordt er gekeken naar de gemiddelde voedselconsumptiegegevens en daaruit blijkt dat de gezondheidsnorm voor 300% opgevuld is. Oftewel de wettelijke norm is voor circa de helft bereikt en de gezondheidsnorm is al drie maal overschreden. Deze cijfers komen van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

  Daarnaast speelt een ander probleem namelijk het feit dat de wettelijke normen worden vastgesteld per gifsoort. Maar zoals je in de resultaten kunt zien, zitten er vaak meerdere gifsoorten op een stuk groente of fruit en er is niets bekend over http://www.weetwatjeeet.nl/index.php/wat-is-het-probleem/normen-onvoldoende/7-zwakke-plekken-van-de-risicobeoordeling de combinatie van de verschillende gifsoorten en de effecten daarvan.

  Je vroeg ook nog naar welke gezondheidsrisico's er dan zijn. Denk hierbij aan hormoonverstorende, kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen. Er is inmiddels ook onderzoek gedaan naar de effecten op http://www.weetwatjeeet.nl/index.php/wat-is-het-probleem/gezondheid ademhalingsproblemen en Parkinson. EUParl TV heeft 2 juni 2009 een filmpje gemaakt over de http://www.pesticideinformation.eu/category/food-health/ nieuwe regelgeving rondom pesticiden. Interessant filmpje. Als je geen tijd hebt om het helemaal te kijken, kijk dan even vanaf minuut 6 dan hoor je alle gezondheidsrisico's.

  Er zijn dus nieuwe EU regels, helaas gaan die pas in 2011 in en is het ook nog sterk afhankelijk van hoe een land de EU regels implementeert.

 • Juut

  Juut

  19-7-2009 09:50:25 | Reply

  Thanks, leuke uiteenzetting die iets toevoegt aan het stuk! Ik ga het filmpje binnenkort een keer kijken.

Pingbacks and trackbacks (1)+

Loading